Udgåede donationer

Når de indkomne midler skal ud at gøre nytte, foretrækker jeg at betænke de store fradragsberettigede fonde. Dels borger det for en vis seriøsitet, dels fremgår tallene så af selvangivelsen som tydelig dokumentation. Jeg køber aldrig lodsedler eller varer, som nogle af organisationerne tilbyder. Der overføres pr. netbank, så det hele foregår totalt gebyrfrit i mit led.

Det føles som et stort privilegium at sidde og fordele de indkomne midler. Som nu f.eks. at tegne et sponsorat for Selim i Bolivia. Man lover ikke et barn en uddannelse uden at kunne følge opgaven til dørs. Så dér vil fokus være de kommende år.

Midler, der overstiger hans akutte behov, vil blive sendt til andre formål. Dog agter jeg at sende 2 årlige gaver á 175 kr. til fødselsdag og jul. De rækker langt. Og hver gang kommer der tilbagemelding om, hvordan pengene bliver brugt. Det er tanken at følge ham og hans udvikling fremover.

Der er mange måder at være fattig på. Dagligt ser vi på TV underernærede og tørstende børn, der svæver mellem liv og død. Det er ikke umiddelbart Selims situation. Men den er alligevel vanskelig. Hans mor er enlig med fire børn, og de bor under meget dårlige forhold. Han får ét dagligt måltid og går i 3. klasse. Der er ikke adgang til rent vand. Det skal købes, og det er dyrt.

Uden hjælp var der ingen mulighed for den skolegang, der er en betingelse for forandring og fremgang.