Indgåede donationer

Der var engang, hvor jeg troede, der kun fandtes én slags penge. Sedler med påtrykt værdi. Står der 100 kr. på sedlen, så er dét dens værdi med to streger under. Gennem årene har jeg fået et lidt mere nuanceret syn på de ting. Dels afhænger det jo meget af tid og sted, og dels står der jo 100 kr. på begge sider af sedlen.

Som nu f.eks., da jeg i vinter var uforskammet heldig og to gange på samme dag fandt en 100 kr. seddel på offentlig gade. Jeg husker tydeligt, hvordan de lå der, sammekrøllede og slidte. Et herligt syn. De faldt på et tørt sted.

Anderledes er det ofte med de penge, der går ind på kontoen hver den første i måneden. Hvad enten det nu er løn, overførsel, provision, uddannelsesstøtte eller noget helt andet. Man tager dem for givet. Synes nok også, det er for lidt, og de forsvinder hurtigt til de faste udgifter.

Men helt særlig værdi har for mig de beløb, der på den ene eller anden måde betros mig til BNG-formål.

Jeg opfatter det som en værdsættelse af hæfterne og de formål, der herigennem støttes. En fryd. Og så har vi endnu ikke talt om den hjælp og glæde, pengene spreder, hvor de når frem.

I 2015 blev der ikke udsendt nogen hæfter. Til gengæld var der god aktivitet på andre fronter som f.eks. Radio Mælkebøtten, hjemmeside og app. Så ved årets udgang var der indkommet 3501 kr. Det er jeg stolt af på læsernes vegne. Godt gået!

Og jeg kan vist også sige på modtagernes vegne.

Hvis du synes, dette er værd at støtte, kan indbetaling ske pr. netbank til:

Nordea – reg. 2440 – kontonummer 07 15 244 829