Om forlaget

Hvor der er en udgivelse, skal der også være en udgiver.

Da ingen etablerede forlag ville lege med mig, opstod fantasifostret BNG Fallit Verlag.

Det er et non-profit foretagende, og jeg plejer at kalde det ”det ikke-eksisterende forlag,” da det ikke har en størrelse, der kræver momsregistrering.

Hvad bogstaverne BNG står for, fortaber sig i det uvisse. På det seneste er også andre forfattere kommet til. Måske har du noget at bidrage med?

Om donationer

Et af formålene med BNG foretagendet er at hjælpe nødlidende ved hjælp af indkomne donationer.

I øjeblikket og formentlig en del år fremover, er indsatsen koncentreret om én bestemt dreng, nemlig 10-årige Selim i Sucre, Bolivia.

Han er foretagendets maskot, og hver gang der er indkommet 195 kr. er han sikret skolegang, et dagligt måltid mad og et ugentligt bad i yderligere en måned.

Om mig selv

Født 1959 i Fredericia. Handels- og IT-uddannet. I dag pensioneret fra DSB. Atletikinteresseret.

Udviste i skoleårene en vis flair for dansk fristil, og har siden forsøgt mig i diverse genrer.

Jeg vil her gerne præsentere korte fortællinger og noveller, da det er dem, der har givet mig den bedste respons.

God læselyst!

Jørgen Frank Christensen