Fandens Skoletid

PRINT

Af Peer Lund

Fandens Skoletid Allerede fra første skoledag bed klasselæreren mærke i den særprægede dreng der havde sat sig godt tilrette og nidstirrede hende intenst Læse kunne han allerede bedst i biblen baglæns Vilde apartede diskussioner eskalerede ud af ingenting Alt blev vendt på hovedet han talte gammelklogt i et væk “Jeg kan tale mit eget øre af” Klassen lo uden at vide af hvad Læreren kunne nævne alt dette for den velanskrevne terapeut hun længe havde gået til I slutningen af nulte klasse skrev han en anmodning

Undervisningsminister Madsen kunne med forundring læse at eleven insisterede på at tage studentereksamen med tre supplerende fag Oldgræsk, algebra og oldemorskundskab
Overflødigt at sige han bestod med gennemsnit der sprængte alt “Jeg kan ikke med vold og magt fandme ikke være gennemsnitlig” docerede han til læreren der måtte ned på knæ for at sætte studenterhuen på hans lille hoved For sidste gang undrede hun sig over de to små hårde ting han havde under håret i panden Hans klassekammerater råbte hurra som om et helvede var brudt løs Han var ankommet alene til skolen Intet menneske hentede ham bagefter.